Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Obecne wartości emerytury i renty stanowią poważny problem społeczny: ponad 80% Polaków uważa, że są zdecydowanie za niskie. Jednocześnie nie jesteśmy zbyt zadowoleni z potrącanych, rosnących składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę ubezpieczenie emerytalne 2011, czy 2012 by zobaczyć wysokość potrącanych stawek.

Nie dziwi więc, że coraz więcej osób decyduje się na oszczędzanie w ramach III filaru systemu emerytalnego, gromadząc kapitał na przyszłość w ramach IKE, PPE, IKZE, ubezpieczeń na życie lub inwestycji w fundusze. Najważniejszą zaletą wszystkich wymienionych form oszczędzania jest to, że każda z nich zwiększa przyszłą emeryturę, gwarantując godziwy poziom życia po zakończeniu pracy zawodowej. Warto tu przypomnieć, że wysokość podstawowych świadczeń zgromadzonych w I i II filarze wynosi zaledwie 40-60% zarobków.

Kiedy rozpocząć oszczędzanie

Podczas planowania oszczędności powinna przyświecać nam zasada: im wcześniej, tym lepiej. Jeśli chcemy skutecznie podnieść przyszłą wysokość emerytury za pomocą mniejszych kwot, najlepiej będzie zacząć jak najszybciej. Warto pamiętać również, że w przypadku wyższych zarobków powinniśmy odkładać większe sumy pieniędzy: różnica między przysługującymi nam świadczeniami a dotychczasowymi dochodami będzie bowiem bardziej odczuwalna.

Wybór metody oszczędzania dostosujmy do okresu gromadzenia kapitału: jeśli jest on dłuższy, forma pomnażania gotówki może być bardziej ryzykowna (np. fundusz emerytalny z inwestycjami w akcje). Bezpieczny sposób oszczędzania (np. dobrowolne ubezpieczenie emerytalne) wybierzmy natomiast wtedy, gdy do zakończenia pracy zawodowej zostało nam niewiele czasu. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej i wpłacania minimalnych składek dla ZUS-u i OFE należy odkładać znaczne kwoty, ponieważ podstawowa emerytura będzie niższa w porównaniu do pracy na etacie.

Kwoty składek

Jeśli planujemy zgromadzić znaczną sumę pieniędzy, powinniśmy odpowiednio zaplanować czas oszczędzania i wysokość wpłacanych regularnie kwot. Jeśli do emerytury zostało nam ok. 20 lat, najlepiej będzie odkładać 10% aktualnych dochodów. W przypadku oszczędzania przez 10 lat i krócej na przyszłe świadczenia przeznaczmy 20% zarobków. W szczegółowym zaplanowaniu oszczędzania pomocny może okazać się emerytura kalkulator, który podpowie nam, jak obliczyć emeryturę i zgromadzić kapitał na przyszłość.

Podobne artykuły

IKE z ubezpieczeniem na życie

IKE z ubezpieczeniem na życie

Prawa i obowiązki członka OFE

Prawa i obowiązki członka OFE

Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Mądre dysponowanie finansami

Mądre dysponowanie finansami