Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Wrzesień to dla rodziców czas ogromnych wydatków. Wyprawka szkolna obejmuje nie tylko podręczniki i flamastry, ale również ubezpieczenie NNW. Jego wykupienia oczekuje większość szkół. Warto jednak pamiętać, że nie trzeba decydować się na polisę, którą oferuje nam szkoła. Bez najmniejszych przeszkód każdy rodzic może wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe i właśnie w nim wykupić ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie NNW – co to takiego?

Ubezpieczenie tego rodzaju zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek, gdyby dziecku przydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Polisa może zapewniać ochronę na wypadek:

  • urazów, które powstały na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zalicza się do nich między innymi złamania kończyn, które w przypadku dzieci zdarzają się zdecydowanie najczęściej;
  • oparzeń i odmrożeń – w tym wypadku trzeba pamiętać, że podstawowa polisa – taka, którą zazwyczaj oferują szkoły – nie obejmuje przypadków tego rodzaju;
  • śmierci dziecka.

Jakie świadczenia mogą zostać wypłacone?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia świadczenia takie, jak:

  • świadczenie za uszczerbek na zdrowiu;
  • zwrot kosztów poniesionych na leczenie’
  • dzienny zasiłek, który wypłacany jest w sytuacji czasowej niezdolności do nauki;
  • zwrot kosztów zakupu protez, środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych.

Czy polisa NNW w szkole jest obowiązkowa?

Trzeba pamiętać, że posiadanie polisy NNW generalnie nie jest obowiązkowe. Szkoły jednak decydują się na wprowadzenie do swojego statutu konieczności posiadania polisy. Dyrekcja szkoły nie ma jednak prawa oczekiwać, że rodzice wykupią oferowaną im w szkole polisę. Każdy rodzic ma prawo wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym chce polisę dziecku wykupić. Dyrektor szkoły na to nie ma żadnego wpływu.

Jaką sumę ubezpieczenia wybrać?

Generalnie przyjmuje się, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym oczywiście lepiej. Wysoka suma ubezpieczenia gwarantuje bowiem wysokie ubezpieczenie NNW. Towarzystwa ubezpieczeniowe podkreślają, że najlepsze polisy NNW rozpoczynają się od kwoty pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Podobne artykuły

Niezbędne informacje na temat ubezpieczenia turystycznego

Niezbędne informacje na temat ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Czy przed wyjazdem na urlop warto wykupić ubezpieczenie bagażu?

Czy przed wyjazdem na urlop warto wykupić ubezpieczenie bagażu?

Wyłączenie ochrony po spożyciu alkoholu

Wyłączenie ochrony po spożyciu alkoholu