Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ten rodzaj ubezpieczenia jest konieczny, kiedy zamierzamy spędzić swoje wakacje za granicą. Jest to opcja, która powinna znaleźć się w każdej polisie turystycznej. Na jaką ochronę możemy liczyć wykupując ubezpieczenie kosztów leczenia?

Co kryje się pod tym określeniem?

Koszty leczenia dotyczą wydatków ponoszonych na świadczenia medyczne w ramach ubezpieczenia turystycznego. Chodzi więc tutaj o to, z jakiego zakresu usług medycznych możemy skorzystać w przychodni, szpitalu, klinice, a  których koszt pokryty zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia dowiemy się do jakiej wysokości sumy leczenia odpowiedzialność poniesie wybrany przez nas ubezpieczyciel. Jest to bardzo istotna kwestia zwłaszcza wtedy, kiedy konieczne będą wysoko specjalistyczne badania i kosztowne leki. Im wyższa suma gwarantowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe, tym oczywiście lepiej dla osoby ubezpieczonej.

Zakres ubezpieczenia

Nie da się wymienić wszystkich usług medycznych za wykonanie, których zapłaci firma ubezpieczeniowa. Jest to spowodowane tym, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym usługi te są nazywane odmiennie. Dlatego, jeśli chcemy poznać konkretne usługi, za które zapłaci ubezpieczyciel musimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Ogólnie towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywają koszty związane z usługami medycznymi, które należą do kategorii:

  • wizyty lekarskie – zarówno te świadczone w przychodni, jak również wizyty domowe;
  • badania lekarskie;
  • zabiegi;
  • hospitalizacja;
  • operacje;
  • zakup koniecznych środków opatrunkowych;
  • zakup leków;
  • akcje ratownicze;
  • transport medyczny.

Zapoznając się z OWU zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Chodzi tutaj mianowicie o zakres wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformowania klienta, w jakich sytuacjach koszty, które poniosła osoba ubezpieczona nie zostaną jej zwrócone.

Wyjeżdżając za granicę musimy przygotować się na niespodziewane sytuacje, musimy się liczyć także z zachorowaniem. Najlepszą ochroną zapewni nam ubezpieczenie turystyczne.

Podobne artykuły

Niezbędne informacje na temat ubezpieczenia turystycznego

Niezbędne informacje na temat ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Czy przed wyjazdem na urlop warto wykupić ubezpieczenie bagażu?

Czy przed wyjazdem na urlop warto wykupić ubezpieczenie bagażu?

Wyłączenie ochrony po spożyciu alkoholu

Wyłączenie ochrony po spożyciu alkoholu