Prawa i obowiązki członka OFE

Prawa i obowiązki członka OFE

Fundusze emerytalne stanowią drugą obowiązkową formę oszczędzania obok ZUS-u, umożliwiając gromadzenie kapitału w ramach II filaru systemu emerytalnego w Polsce. Środki powierzane OFE lokowane są na indywidualnych kontach użytkowników, a następnie inwestowane i pomnażane. W ten sposób obliczanie emerytury zostaje powiększone o wypracowany na rachunku zysk, a same świadczenia zyskują wyższą wartość.

Wraz z przystąpieniem do wybranego funduszu każdy jego użytkownik obciążony zostaje kilkoma podstawowymi obowiązkami, dotyczącymi przede wszystkim aktualizacji danych, zawartych w deklaracji przystąpienia do OFE. Do najważniejszych zmian, o których trzeba powiadomić fundusz należy zawarcie związku małżeńskiego (i wynikające z niego stosunki majątkowe), a także zmiana danych osobowych i adresowych członka OFE lub osób uprawnionych.

Prawo do dziedziczenia

W związku z obowiązkiem przystąpienia do funduszu emerytalnego każda osoba czynna zawodowo i opłacająca składki w ZUS-ie zyskuje prawo do swobodnego wyboru OFE i jego ewentualnej zmiany, gwarancję ochrony interesów oraz prawo do otrzymania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących funduszu. Użytkownik konta upoważniony jest ponadto do wyznaczenia i zmiany osób uprawnionych, określenia ich udziału w zgromadzonych środkach, a także dyspozycji finansowych w razie swojej śmierci. W takim przypadku wypłata zaoszczędzonej gotówki dokonywana jest na rzecz jednej lub kilku wskazanych osób.

Wybór odpowiedniego funduszu

Poza wyżej wymienionymi prawami i obowiązkami w zakresie członkostwa w OFE warto zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników, decydujących o tym jaki jest najlepszy fundusz emerytalny. Należy do nich wysokość stopy zwrotu z powierzanych środków finansowych, opłata za składki, skład portfela inwestycyjnego (a więc instrumenty, w które lokowane są pieniądze klientów), doświadczenie na rynku oraz dostęp do konta przez telefon i Internet. Wszystkie powyższe informacje wraz z wiadomościami na temat innych narzędzi oszczędzania na emeryturę (ubezpieczeń, IKE, IKZE) znajdziemy na stronach poszczególnych usługodawców oraz w publikowanych corocznie podsumowaniach, do których należy m.in. ranking funduszy czy ranking ike.

Podobne artykuły

IKE z ubezpieczeniem na życie

IKE z ubezpieczeniem na życie

Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Mądre dysponowanie finansami

Mądre dysponowanie finansami