Pomnażanie swoich oszczędności

Pomnażanie swoich oszczędności

W krajach szeroko rozumianego zachodu, a więc liberalnych gospodarkach i demokracjach przeważnie kojarzonych z zachodnią Europą i Stanami Zjednoczonymi, oszczędzanie pieniędzy jest już pewnego rodzaju przeżytkiem.

Oszczędzanie rozumiane jako zamrażanie własnych środków, aktywów i majątku w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – nie ma dzisiaj racji bytu. Pieniądze w takiej formule błyskawicznie tracą na wartości, dlatego najlepsze fundusze przekonują dzisiaj ludzi na całym świecie do tego, aby obracali swoim kapitałem, pomnażali go. Pieniądze leżące na koncie oszczędnościowym czy nawet bankowej lokacie, z minimalnym oprocentowaniem, często nie są nawet w stanie wypracować w ten sposób wystarczającego zysku, aby pokryć stratę własnej wartości z tytułu inflacji.

Notowania funduszy inwestycyjnych

Dlatego tak ważne jest uświadamianie obywatelom krajów mało zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych działań dążących do bogacenia się alternatywnymi ścieżkami, jak ważne jest uniezależnienie się chociażby od mechanizmów socjalnych organizowanych przez państwo. Liczenie na emeryturę wypłaconą przez instytucje państwowe na stare lata jest na zachodzie nie do pomyślenia, dlatego tam przeciętne towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie ma nawet najmniejszego problemu z przekonaniem nowych uczestników do wprowadzenia swojego kapitału na konta funduszu. Przede wszystkim fundusze takie mają do swojej obrony rozmaite notowania tfi publikowane przez różne profesjonalne organizacje i specjalistyczne branżowe czasopisma. Ponieważ zaś praktycznie każdy fundusz jest także notowany na giełdzie, możliwe jest sprawdzanie jego historycznych notowań i śledzenie zmian zarówno w skali mikro jak i makro.

Modele inwestowania

Przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie przygody z takim funduszem inwestycyjnym, trzeba najpierw zastanowić się nad własnymi oczekiwaniami. Różne rodzaje funduszy inwestycyjnych gwarantują bowiem bardzo różne modele inwestowania – jedne bardziej ryzykowne, ale dające perspektywę wyższego zysku, inne z kolei zdecydowanie mniej ryzykowne, ale także mniej dochodowe w perspektywie rozliczenia tak krótko jak i długoterminowego.

Podobne artykuły

Bezpieczne pomnażanie oszczędności

Bezpieczne pomnażanie oszczędności

Mądre dysponowanie finansami

Mądre dysponowanie finansami

Rozsądne oszczędzanie na przyszłość

Rozsądne oszczędzanie na przyszłość

Inwestowanie w najlepsze instrumenty finansowe

Inwestowanie w najlepsze instrumenty finansowe