Konta osobiste i oszczędnościowe

W bankach mamy możliwość założenia nawet do kilku różnorodnych typów kont bankowych i nie tylko bankowych. Część banków oferuje dodatkowo możliwość założenia konta maklerskiego, które w systemie bankowym funkcjonować może podobnie jak zwykłe konto bankowe, w szczególności jeśli chodzi o przelewanie środków na takie konto. W dużym stopniu ma to wpływ na szybkość przesyłania środków finansowych w taki, a nie inny sposób.

Jeśli chodzi o zwykłe konta bankowe, to posiadają one unikalne numery, które jednoznacznie identyfikują dany bank. Inaczej może być natomiast w przypadku nie mniej popularnych kont oszczędnościowych, które działają już na innych zasadach. Mogą być to w pełni osobne i w pełni funkcjonalne konta, z których korzystać można na dokładnie takiej samej zasadzie jak ze zwykłego konta rozliczeniowego. Można wysyłać na nie jak i z niego środki finansowe. Jeśli natomiast takie konto funkcjonuje tylko jako subkonto, to już takie operacje będą bardziej ograniczone. Nadal z konta oszczędnościowego można przelać lub wypłacić środki finansowe, aczkolwiek muszą być one zwykle w pierwszej kolejności przelane na podstawowe konto bankowe. Zaletą kont oszczędnościowych jest wyższe oprocentowanie, które może być zaproponowane przez bank.

Może być ono niemalże zbliżone do wysokości oprocentowania na lokatach bankowych, które są oferowane przez banki. Już samo to oznaczać może znaczne korzyści dla posiadaczy takich kont bankowych. Częstym ograniczeniem jest natomiast brak karty kredytowej czy też karty płatniczej, która byłaby wydawana do takiego konta bankowego. Pojawić mogą się także po prostu wyższe opłaty, dotyczące wydania takiej karty. Generalną zasadą przy takich kontach oszczędnościowych jest jak sama nazwa wskazuje możliwość korzystnego ulokowania kapitału, który będzie nie tylko lepiej oprocentowany niż na zwykłym koncie osobistym, ale klient będzie miał do tych środków dostęp praktycznie w każdej chwili, do zwiększa w dużym stopniu elastyczność takiego konta bankowego. Tak samo jak konto podstawowe może być ono dostępne w ramach bankowości internetowej.

Podobne artykuły

Konta osobiste i zwrot wydatków na zakupy

Jak wybrać konto oszczędnościowe