IKE z ubezpieczeniem na życie

IKE z ubezpieczeniem na życie

Każda osoba, podejmująca pracę zawodową i opłacająca składki ZUS staje przed dylematem, jaki wybrać fundusz emerytalny, by zapewnić sobie jak największy wzrost świadczeń. Większość z nas nie zastanawia się nad inną formą oszczędzania, uznając OFE za wystarczający środek pomnażania gotówki.

Tymczasem wystarczy wykonać proste wyliczenie emerytury, aby okazało się  że pieniądze uzyskane z ZUS-u i funduszu wystarczą jedynie na  podstawowe potrzeby. W jaki sposób zapewnić sobie dodatkowe źródło  finansów na rzecz przyszłych świadczeń? Jednym z rozwiązań jest IKE,  obejmujące w swoim zakresie ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Czym jest Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne z polisą na życie to odpowiedni produkt dla każdej osoby, która chce podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń, unikając podatku od zysków kapitałowych i zabezpieczając się na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Oszczędności gromadzone są na dwóch oddzielnych kontach: IKE (zwolnionym z podatku Belki) oraz tzw. KSD (koncie swobodnego dostępu), na którym znajdują się nadwyżki finansowe. W każdym momencie trwania umowy można dokonywać wpłat doraźnych oraz wybierać dowolny z oferty funduszy kapitałowych, w których lokowane są pieniądze. Dzięki możliwości inwestycji w kilka dostępnych instrumentów i różnicowaniu ryzyka klient może kształtować własną strategię finansową,  przenosząc środki między funduszami. Zawarcie polisy nie wymaga przystąpienia do badań lekarskich, zaś ubezpieczenie emerytalne 2011 przez cały okres trwania umowy zapewnia ochronę na wypadek śmierci, nagłego pogorszenia stanu zdrowia w wyniku bezrobocia oraz inwalidztwa  poniesionego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ochrona z tytułu polisy rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu wniosku i uiszczeniu pierwszej składki.

Wypłata sumy ubezpieczenia

W razie śmierci ubezpieczonego osobom uposażonym wypłacana jest suma ubezpieczenia/wartość dotychczasowych składek pomniejszona o zwroty IKE oraz wykupy KSD/równowartość wszystkich jednostek uczestnictwa w funduszach. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest znaczne powiększenie wysokości emerytury przy jednoczesnym zabezpieczeniu na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli więc zastanawiamy się, jaki fundusz emerytalny wybrać, warto rozważyć przy okazji złożenie wniosku o IKE, gwarantujące przyszłe bezpieczeństwo finansowe nam i naszym bliskim.

Podobne artykuły

Prawa i obowiązki członka OFE

Prawa i obowiązki członka OFE

Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Mądre dysponowanie finansami

Mądre dysponowanie finansami