Fundusze zamknięte – podstawowe informacje

Fundusze zamknięte – podstawowe informacje

Podstawowym założeniem w funduszu zamkniętym jest utrzymywanie określonej, stałej wysokości kapitału, którym fundusz dysponuje. Ewentualne zmiany w tym zakresie mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w terminach określonych w statucie funduszu.

Fundusze zamknięte – podstawowe informacjeNiekiedy jest to możliwe w trakcie działania funduszu, w innych przypadkach zapisanie się do danego funduszu jest możliwe tylko w momencie gdy rozpoczyna on swoją działalność. Fundusze zamknięte emitują certyfikaty uczestnictwa, które mogą być nabywane w różny sposób.

Przy typowej emisji certyfikatów wymaga się od inwestorów posiadania konta brokerskiego, chociaż coraz częściej fundusze inwestycyjne realizują emisję w taki sposób, aby inwestorzy nie byli zmuszeni do otwierania rachunku brokerskiego, specjalnie w celu nabycia certyfikatów. Warto tutaj jednak zauważyć, że usługę prowadzenia rachunku brokerskiego w podstawowej formie oferują często duże banki, a samo konto brokerskie nie różni się w dużym stopniu jeśli chodzi o jego funkcjonowanie od zwykłego rachunku bankowego.

Także wycena certyfikatów uczestnictwa w zamkniętych funduszach inwestycyjnych odbywa się w ściśle określonych w statucie funduszu terminach. Przeważnie jest to wycena cykliczna, przeprowadzana przynajmniej raz w miesiącu.

Jednocześnie certyfikaty uczestnictwa mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, można więc śledzić także ich cenę rynkową, a w razie takiej potrzeby inwestor ma możliwość wcześniejszego zbycia posiadanych certyfikatów, niezależnie od terminów wykupu przewidzianych przez fundusz inwestycyjny.

O ile jednak same fundusze inwestycyjne cieszą się dosyć dużą popularnością  wśród inwestorów to można zauważyć, że rynek wtórny certyfikatów w sporym stopniu odbiega od dynamiki obrotu chociażby papierów wartościowych, więc nie zawsze jest do łatwy sposób na sprzedaż posiadanych certyfikatów, zwłaszcza jeśli inwestor dysponuje certyfikatami mniej popularnego funduszu inwestycyjnego.

Niezależnie od transakcji przeprowadzanych na rynku wtórnym liczba certyfikatów zamkniętego funduszu inwestycyjnego pozostaje stała, do momentu zaplanowanego „okienka” w którym certyfikaty mogą być emitowane i skupywane przez fundusz.

Podobne artykuły

Czy warto wziąć samochód w leasing?

Czy warto wziąć samochód w leasing?

Pizza z pizzerii

Pizza z pizzerii

Jak wybrać najlepszy rachunek bankowy?

Jak wybrać najlepszy rachunek bankowy?

Budowanie oszczędności przez racjonalne decyzje

Budowanie oszczędności przez racjonalne decyzje