Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Fundusz emerytalny i inwestycyjny – na co warto zwrócić uwagę?

Ze względu na niskie wartości świadczeń emerytalno-rentowych (najniższa emerytura wynosi obecnie 799,18 zł) oszczędzanie na ten cel staje się coraz bardziej popularne. Podstawowa forma gromadzenia pieniędzy w ramach I i II filaru okazuje się niewystarczająca – Polacy często łączą obowiązkowe składki ZUS i uczestnictwo w OFE z lokowaniem gotówki w fundusze inwestycyjne, oferowane przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Jak wybrać fundusz emerytalny i inwestycyjny, by skutecznie podnieść wysokość przyszłych świadczeń?

Najlepsze fundusze emerytalne poznamy przede wszystkim po wysokiej stopie zwrotu, osiąganej na przestrzeni kilku ostatnich lat. Żeby prześledzić te wartości, wystarczy przeanalizować aktualny fundusz emerytalny ranking, publikowany regularnie każdego roku. Dzięki niemu porównamy wysokość opłat za składkę oraz skład portfela inwestycyjnego poszczególnych firm.

OFE a IKE

O tym, jaki fundusz emerytalny wybrać, powinna decydować również jego wielkość, doświadczenie na rynku finansowym oraz dostępność do konta przez telefon i Internet. Warto też wziąć pod uwagę nie tylko zarobki funduszu ale również to, jak skutecznie chroni on kapitał swoich klientów w okresach spadków na giełdzie. OFE nie jest jednak jedynym środkiem pomnażania kapitału na rzecz przyszłych świadczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom dobrowolną formę oszczędzania w formie IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego), w którym powierzane przez użytkownika środki lokowane są w fundusze inwestycyjne. Dzięki możliwości elastycznego przenoszenia gotówki między poszczególnymi instrumentami klient może kształtować własną strategię inwestycyjną, decydując o poziomie jej ryzyka.

Jaką ofertę wybrać

Aby wybrać najlepszą ofertę IKE, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników: ochronę przed podatkiem Belki, wysokość oraz częstotliwość minimalnych i maksymalnych wpłat, charakterystykę poszczególnych subfunduszy, wartość opłat manipulacyjnych, wymagany okres inwestycji i warunki zmiany strategii oszczędzania. Przed wyborem OFE i IKE przeliczmy, ile dodatkowych środków emerytalnych zyskamy dzięki połączeniu tych metod. W tym celu pomocny będzie kalkulator emerytury, dostępny w Internecie.

Podobne artykuły

IKE z ubezpieczeniem na życie

IKE z ubezpieczeniem na życie

Prawa i obowiązki członka OFE

Prawa i obowiązki członka OFE

Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Zasady dobrego oszczędzania na emeryturę

Mądre dysponowanie finansami

Mądre dysponowanie finansami