Bezpieczne pomnażanie oszczędności

Bezpieczne pomnażanie oszczędności

Oszczędności zbierane przez długie lata i odkładane na różnego rodzaju konta czy lokaty, mają przede wszystkim zabezpieczyć człowieka lub jego rodzinę przed problemami ekonomicznymi wynikającymi z zakończenia aktywnej pracy zawodowej.

W zależności od zawodu, regulacji prawnych sektora emerytalnego i socjalnego, ale również od przeciętnego stanu zdrowia żyjących ludzi, przejście na emeryturę może nastąpić po okresie dwudziestu do nawet pięćdziesięciu lat regularnej pracy. Dlatego tak ważne jest, aby przez cały ten czas dbać o własne oszczędności, nie tylko poprzez ich zamrażanie na kontach bankowych. Jest to niestety dowód dość niskiej świadomości finansowej społeczeństwa, które w zasadzie traci swoje oszczędności, jeśli ich nie pomnaża. Sama recesja i inflacja jest w stanie na przestrzeni kilku krótkich miesięcy sprawić, że odkładane na później środki finansowe przestaną być tak wartościowe, jak zakładała dana osoba. Sposobem najskuteczniejszym na zabezpieczenie własnych oszczędności przed utratą ich wartości, jest dzisiaj mądre korzystanie z usług takich firm jak fundusze inwestycyjne. Są one coraz powszechniejsze i popularniejsze także w Polsce, gdzie początkowo musiały przekonywać Polaków do tego, że nie biorą na siebie zbędnego ryzyka.

Ryzyko utraty oszczędności

To właśnie kwestia ryzyka jest tym elementem, który na wyobraźnię Polaków działa najmocniej i nie sposób dzisiaj nie zauważyć, że obawa przed utratą własnych oszczędności nadal blokuje wiele gospodarstw domowych przed ulokowaniem własnych pieniędzy w fundusze. Aby tę niechęć do inwestowania własnych środków pokonać, fundusze te musiały przede wszystkim przygotować bogatą i zróżnicowaną ofertę, w skład której wchodzić będą zarówno instrumenty o wyższym stopniu ryzyka, ale też potencjalnie wyższej rentowności jak i rozwiązania dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i niski, ale stabilny i regularny wzrost kapitału. W przeciwnym razie fundusz inwestycyjny ograniczający się tylko do jednego sektora i jednego modelu inwestycyjnego nie ma większych możliwości na przekonanie do siebie nieprzekonanych.

Z tego wynika potencjał funduszy inwestycyjnych?

Największy potencjał do dalszych rynkowych wzrostów w sektorze funduszy inwestycyjnych w Polsce wynika naturalnie z zagospodarowania osób, które jeszcze nie oszczędzają ani nie odkładają żadnych pieniędzy dla siebie na emeryturę, czy dla własnych potomków jako zabezpieczenie ich przyszłości. Przekonanie ich do tego, że ryzyko inwestycyjne związane z lokowaniem własnego kapitału na bezpiecznych rynkach jest znikome, wydaje się być kluczem do zdobycia kolejnych uczestników. Wraz z napływem ich kapitału do funduszy, zwiększy się również ich siła i zasięg oddziaływania.

Podobne artykuły

Mądre dysponowanie finansami

Mądre dysponowanie finansami

Rozsądne oszczędzanie na przyszłość

Rozsądne oszczędzanie na przyszłość

Pomnażanie swoich oszczędności

Pomnażanie swoich oszczędności

Inwestowanie w najlepsze instrumenty finansowe

Inwestowanie w najlepsze instrumenty finansowe