O co chodzi z kapitalizacją odsetek?

O co chodzi z kapitalizacją odsetek?

Osoby, które niedawno zakładały konto oszczędnościowe lub lokatę terminową na pewno zetknęły się z terminem „kapitalizacja odsetek”. Termin ten jest powinien być przez nas uwzględniony w chwili wybiera lokaty lub konta oszczędnościowego.

Jaki zysk przyniosą nam bowiem lokaty terminowe lub konta oszczędnościowe zależy właśnie od kapitalizacji odsetek. Czy w taki razie ona jest, na czym polega jej wpływ na nasz zysk?

Zgromadzony kapitał

Kapitalizacja odsetek oznacza, z jaką częstotliwością bank będzie dopisywał odsetki do zgromadzonego kapitału. Pamiętajmy, że jeśli pomiędzy dwoma lokatami jedyną różnicą jest sposób kapitalizacji, to obie te lokaty przyniosą zupełnie różne zyski.

Lokaty terminowe

W przypadku standardowych lokat terminowych kapitalizacja odsetek następuje w chwili, kiedy kończy się umowa, a więc następuje wygaśniecie depozytu. Mówiąc wprost: zakładając lokatę roczną, odsetki do kapitału zostaną doliczone po dwunastu miesiącach. Wtedy też bank potrąci podatek. Ale kapitalizacja przeprowadzana raz w roku nie jest jedynym rozwiązaniem. Banki mogą to robić o wiele częściej, w dowolnych terminach. A więc raz w miesiącu, raz na pół roku. Możliwe jest nawet wykonywanie kapitalizacji odsetek raz dziennie. Rozwiązanie ostatnie jest najbardziej korzystne dla klientów zakładających lokaty terminowe lub konto oszczędnościowe.

Kapitalizacja odsetek

Częściej dokonywana przez bank kapitalizacja odsetek jest dla właściciela konta, czy lokaty bardziej korzystna. Kiedy kończy się okres rozliczeniowy, na zysk osiągany na koniec, zawsze pracuje trochę większa suma. Pamiętajmy, że jeśli bank zdecyduje się na codzienną kapitalizację odsetek, to mamy szansę uniknąć płacenia tak zwanego podatku Belki, czyli nałożonego w wysokości 19% podatku od osiąganych zysków kapitałowych. Regulacje podatkowe, które obowiązują w naszym kraju zostały tak skonstruowane, że od zysku, który nie przekracza kwoty 2,49 zł podatek nie musi zostać odprowadzony. Dokonując częstej kapitalizacji odsetek niewiele zyskamy, na pewno jednak jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy musieli odprowadzić podatku.