Jakie znaczenie ma wiek kredytobiorcy w przypadku kredytu hipotecznego?

Jakie znaczenie ma wiek kredytobiorcy w przypadku kredytu hipotecznego?W przypadku kredytu hipotecznego bank bierze pod uwagę nie tylko zdolność kredytową kredytobiorcy, ale także jego wiek. Dla banków wiek kredytobiorcy ma bardzo duże znaczenie, jest on jednak w każdym banku oceniany inaczej. Czy więc na kredyt hipoteczny mają szansę tylko bardzo młode osoby, czy również osoby nieco starsze?

Minimalny wiek

Udzielając kredytu, bank musi mieć pewność, ze udziela go osobie w pełni dojrzałej. Stąd ustanowienie minimalnej granicy wieku, od której można się ubiegać o kredyt. W większości działających w naszym kraju banków granica ta została ustalona na 18 lat. Są jednak banki, które udzielają kredytów hipotecznych osobom mającym nie mniej niż 21 lat. Osoby mające mniej niż 18 czy 21 lat nie mają szans na kredyt hipoteczny.

Maksymalny wiek

Bank w przypadku wieku maksymalnego nie bierze pod uwagę, ile mamy lat w chwili, kiedy staramy się o kredyt. Dla banku znacznie bardziej liczy się, ile będziemy mieli lat w chwili, kiedy ustanie spłata kredytu. W większości banków spotkamy się z zastrzeżeniem, że w chwili, kiedy kredytobiorca będzie wpłacał ostatnią ratę, jego wiek nie może przekraczać siedemdziesięciu lat. Takie zastrzeżenie sprawia, że o tym, czy bank zdecyduje się udzielić nam kredytu, uzależnione jest od okresu, na jaki chcemy zaciągnąć kredyt. Może się więc okazać, że w naszym przypadku niemożliwe jest zaciągnięcie kredytu na 30 lat.

Czy wymagania banku można złagodzić?

Rezygnacja z kredytu hipotecznego w przypadku osób starszych nie jest absolutnie konieczna. Można bowiem skorzystać z rozwiązań, które pomogą obniżyć wymagania banku. Możemy znaleźć młodszego od siebie kredytobiorcę, wtedy bank będzie dla nas bardziej przychylny. Inne rozwiązanie to wykupienie polisy na życie. Wiąże się to jednak z koniecznością cesji na rzecz banku. W tym przypadku górna granica wieku może zostać jednak przesunięta w górę nawet o pięć lat. Kolejne rozwiązanie to podniesienie wysokości wkładu własnego, które sprawi, że okres kredytowania zostanie znacznie skrócony.