Jak pozyskać środki na rozwój firmy

Jak pozyskać środki na rozwój firmy

Rozwój firmy to priorytet każdego przedsiębiorcy. Wiadomo jednak, że działania te wymagają nakładów finansowych i to nie małych. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem, czy też z jednoosobową firmą, ważne jest to, aby jednostka regularnie, a przynajmniej w miarę regularnie, zwiększała swój potencjał poprzez odpowiednią modernizację. Korzyści widoczne będą nie tylko wewnątrz firmy, ale także na zewnątrz – bez wątpienia pozytywne skutki zmian odczują szeroko rozumiani odbiorcy. Dla wielu przedsiębiorców przysłowiową piętą Achillesa staje się strona finansowa. Brak wystarczającego kapitału oznacza problemy w realizacji planowanych inwestycji.

Nie jest to jednak sytuacja patowa, zamiast narzekać lepiej zakasać rękawy i zainteresować się funduszami unijnymi. Dotacje unijne dla firm to bezzwrotna pomoc finansowa, która pozwoli sfinansować przeważającą większość przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że są to działania wymagające cierpliwości, czasu i sporo pracy. Kapitał dostępny jest w różnych instytucjach, a każda z nich ma inne priorytety i wymagania.

Dla bezrobotnych i aktywnych zawodowo

Osoby bezrobotne mogą uzyskać pomoc finansową w ramach funduszy europejskich za pośrednictwem Urzędów Pracy. Należy jednak pamiętać, że nie są to pieniądze, które można przeznaczyć na dowolny cel, wprost przeciwnie, pozyskane środki muszą być wydatkowane zgodnie projektem, czyli złożonym wnioskiem. Dotację można wydać wyłącznie na środki trwałe, niezbędne do rozpoczęcia działalności i wykonywania określonych usług lub produkcji. W praktyce oznacza to, że fundusze unijne można wydać na komputer, maszyny lub urządzenia techniczne, kasę fiskalną, a nawet meble biurowe, nie mniej jednak środki te nie mogą być przeznaczone na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Dotacje unijne dla firm

Istnieją również dotacje unijne dla firm, które funkcjonują od dłuższego czasu. W tym przypadku możliwości jest sporo, nie mniej jednak należy pamiętać, że na realizację konkretnego przedsięwzięcia można pozyskać wyłącznie jedną dotację. Przeważająca większość dotacji unijnych dla firm realizowana jest w ramach WRPO (Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych), aczkolwiek istnieją również konkursy o zasięgu ogólnokrajowym.

Sprawdź również http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-dla-duzych-firm/