Czy opłaca się nadpłacać kredyt?

Czy opłaca się nadpłacać kredyt?Zaciągając kredyt wiele osób decyduje się nadpłacić go lub nawet spłacić wcześniej. Czy takie rozwiązanie jest jednak opłacalne? Czy wcześniejsza spłata kredytu pociąga za sobą dodatkowe koszty, a jeśli tak, to jakie?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Kredyt konsumencki możemy spłacić wcześniej bez dodatkowych opłat pod pewnym warunkiem. Jego kwota nie może być wyższa niż 255.550 złotych, nie może też być wyższa niż równowartość tej kwoty, jeżeli zaciągnęliśmy kredyt w walucie obcej. Ale 12 maja 2011 roku została przyjęta ustawa o kredycie konsumenckim, która dopuszcza możliwość naliczenia przez bank prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Ta sama ustawa bardzo dokładnie określa, kiedy bank może prowizję naliczyć. Jeżeli pomiędzy terminem ustalonym w umowie a wcześniejszą spłatą upłynęło ponad dwanaście miesięcy, bank ma prawo naliczyć prowizję w wysokości do 1%. W przypadku, kiedy czas jest krótszy, wysokość prowizji nie może przekroczyć 0,5%. Dodatkowo ustawa określa, że bank nie może zażądać prowizji wyższej niż wartość odsetek, które zapłacilibyśmy spłacając kredyt w ustalonym w umowie terminie. W przypadku kredytów konsumenckich są banki, które w ogóle nie pobierają prowizji.

Co z kredytem hipotecznym?

W przypadku tych kredytów kredytobiorcy nie są chronieni przez przepisy prawa. Nie ma ustawy, która regulowałaby wysokość prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. W tym przypadku decyzja zależy więc tylko od banku. Są banki, które rezygnują z pobierania prowizji, jeśli od daty przyznania kredytu minęło pięć lat. Są też takie, które prowizję pobierają i to dość wysoką, bo wynoszącą 2%. Zanim zdecydujemy się wcześniej spłacić kredyt zapytajmy, czy wiążą się z tym dodatkowe koszty. Może się bowiem okazać, że wcześniejsza spłata kredytu jest zupełnie nieopłacalna. Może lepiej zrobimy zakładając lokatę terminową i lokując na niej pieniądze przeznaczone na wcześniejsze spłacenie kredytu. Może uda się nam się na lokacie trochę zarobić?