Co trzeba wiedzieć o kredycie studenckim?

Co trzeba wiedzieć o kredycie studenckim?Kredyt studencki jest produktem bankowym dostępnym już od kilkunastu lat. Powstał z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby uzyskać wyższe wykształcenie, ale na przeszkodzie stoi sytuacja materialna ich rodzin.

Mogą go otrzymać tylko osoby, które posiadają status studenta. Nie ma znacznie, czy są to studia dzienne, czy też wieczorowe. O jego przyznanie mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Kto może go otrzymać?

O jego przyznanie można ubiegać się na dowolnym roku studiów, ale jedynie do chwili ukończenia dwudziestu pięciu lat.Istotny warunek, który trzeba spełnić to także wysokość osiąganych dochodów. Z założenia jest to kredyt dla studentów z gorzej sytuowanych rodzin. Stąd został ustalony próg dochodów osiąganych przez rodzinę na poziomie 2500 złotych. Dochód ten jest liczony w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Warunkiem jego otrzymania jest także odpowiednia zdolność kredytowa. W przypadku studentów rozpatrywana jest zdolność kredytowa rodziców lub członków bliskiej lub dalszej rodziny.

Jakie banki go udzielają?

Ubiegając się o kredyt studencki wniosek można złożyć tylko w czterech bankach. Oto one:

SGB-Bank S.A.;
Bank PEKAO S.A.;
PKO Bank Polski S.A.;
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zasady wypłacania kredytu

Kredyt ten jest wypłacany w bardzo specyficzny sposób. Osoba, która go otrzyma będzie otrzymywać go w ratach. Do tego raty te są wypłacane tylko przez rok akademicki, w wakacje wypłaty zostają wstrzymane. Transze mają co miesiąc taką samą wysokość, także dzień, w którym wpływają jest zawsze stały. Jedna transza wynosi 600 złotych. Jeśli po przyznaniu kredytu osoba, która go otrzymała straci status studenta, bank zaprzestanie przelewania kolejnych rat.

Kiedy można składać wniosek?

Wnioski można składać po rozpoczęciu roku akademickiego, ale nie później niż 15 listopada. Spóźniając się ze złożeniem wniosku tracimy więc szansę na jego przyznanie. Jeśli wybrany bank odmówi przyznania kredytu, możemy wybrać inny i złożyć wniosek do końca lutego.