Co to jest zdolność kredytowa?

Co to jest zdolność kredytowa?W przypadku wszystkich osób, które ubiegają się o kredyt bankowy, bank dokonuje oceny ich zdolności kredytowej. Bank w ten sposób ocenia, jakie są szanse na to, że kredytobiorca spłaci nie tylko zaciągnięty kredyt, ale także odsetki od niego w terminie, jaki został zapisany w umowie. W ten sposób bank chroni nie tylko swoje interesy, ale także interesy kredytobiorcy oraz osób, które zdecydowały się na umieszczenie w banku swoich środków finansowych.

Co jest brane pod uwagę?

Bank ocenia zdolność kredytową na podstawie naszych miesięcznych dochodów liczonych w skali netto oraz ponoszonych przez nas stałych wydatków. Kwota, która pozostaje po odliczeniu stałych opłat od dochodu jest kwotą, na podstawie której bank ocenia, czy będzie nas stać na płacenie rat kredytu. Dokonując oceny zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę:

–        wysokość miesięcznych dochodów na jedną osobę w rodzinie – im więcej osób osiąga stały dochód tym dla potencjalnego kredytobiorcy lepiej;

–        formę zatrudnienia – osoby pracujące na tak zwanych umowach śmieciowych oraz osoby, które pracują na umowie na czas określony mają mniejsze szanse na przyznanie kredytu;

–        długość czasu od jakiego jesteśmy zatrudnieni;

–        wiek – kredyt nie zostanie udzielony osobom poniżej osiemnastego roku życia, a w niektórych bankach nie otrzymają go nawet osoby, które nie ukończyły dwudziestu jeden lat.

Czy możemy zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Na naszą zdolność kredytową wpływają także wcześniej zaciągnięte kredyty oraz posiadane karty płatnicze. W celu poprawienia zdolności kredytowej możemy więc zlikwidować karty płatnicze, a zaciągnięte wcześniej kredyty spłacić przed upływem okresu kredytowania. Rozwiązaniem może być też zaciągnięcie kredytu ze współkredytobiorcą. Różne banki dokonują oceny zdolności kredytowej w różny sposób. Odmowa udzielenia kredytu przez jeden bank nie oznacza, że inny nie udzieli nam kredytu. Nie zrażajmy się więc odmową i szukajmy innego banku, który ocenia nieco inaczej zdolność kredytową swoich klientów.