Co to jest zdolność kredytowa?

Co to jest zdolność kredytowa?Udzielenie kredytu przez bank poprzedzone jest skrupulatnym sprawdzaniem osoby ubiegającej się o kredyt. Bank interesuje przede wszystkim zdolność kredytowa. Jest to czynnik, od którego bank uzależnia, czy udzielić nam kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa?

To współczynnik na podstawie, którego bank ocenia, czy osoba ubiegająca się o kredyt będzie w stanie regulować należności z tym związane. Zdolność kredytowa jest sprawdzana zawsze, kiedy staramy się o kredyt. Dla banku nie ma znaczenia, czy jest to nasz pierwszy kredyt, czy też kolejny. Procedura zawsze wygląda tak samo.

Co interesuje bank?

Dokonując oceny naszej zdolności kredytowej we wniosku o przyznanie kredytu znajdą się między innymi pytania na temat:

–        wysokości osiąganych przez nas dochodów;

–        posiadanego majątku własnego;

–        formy i długości okresu zatrudnienie – tzw. umowa śmieciowa działa zazwyczaj na niekorzyść;

–        wielkości rodziny – pracujący współmałżonek podnosi zdolność kredytową;

–        istniejących zobowiązań – każdy kredyt, a nawet debet na koncie obniża zdolność kredytową.

Czy warto podawać nie prawdziwe informacje?

Pewne informacje mogą obniżyć zdolność kredytową, stąd klienci zdecydowani nie ujawniać prawdy we wniosku o kredyt. Ale nie jest to dobre rozwiązanie. Prawda zostanie wcześniej czy później i tak ujawniona, a to z kolei pociągnie za sobą konsekwencje prawne. W przypadku, kiedy oszustwo zostanie ujawnione, obowiązkiem pracownika banku jest zawiadomienie prokuratury. Nie tylko więc nie dostaniemy kredytu, ale trafimy także na ławę oskarżonych, a być może także do więzienia.

Co możemy zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową?

Wysokości swojego wynagrodzenia raczej nie zmienimy, chyba, że dostaniemy podwyżkę. Ale swoją zdolność kredytową poprawimy, kiedy spłacimy swoje zobowiązania przed ubieganiem się o kolejny kredyt. Wystarczy je spłacić, oddać posiadane karty kredytowe, zrezygnować z debetu, aby zdolność kredytowa zwiększyła się. Wzrost zdolności kredytowej sprawi, że bank raczej przychyli się do naszego wniosku o udzielenie kredytu.